Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.10.2017. 7:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Brodovi

#/A-B 1369 - Emanuele Filiberto 1922.

10 EUR

#/A 1370 - Brod Marija Terezija i Karl VI 1901.

12 EUR

X/B-C 1371 - S.M.S. Kronprinz Rudolf 1909.

10 EUR

O/A 1372 - Dubrovačka plovidba brod Kumanovo oko 1910.

12 EUR

O/A 1373 - Brod Topola oko 1930.

10 EUR

#/A-B 1374 - Brod Ostfriesland 1912.

14 EUR

X/A 1375 - Brod Prinzessin Victoria Luise oko 1904.

16 EUR

#/A-B 1376 - Brod Prinz Hohenlohe 1909.

14 EUR

#/B 1377 - Brod Schwarzenberg 1899.

18 EUR

#/A-B 1378 - Brod Segesta oko 1910.

16 EUR

#/A 1379 - Brod Semiramis 1929.

12 EUR

1380 - Lot Bosanskih razglednica

65 EUR