Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.11.2018. 20:32
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Dokumenti

250 - PETRINJA, 1919. Iskaznica za suprugu kotarskog predstojnika kotarske oblasti Petrinja

18 EUR

251 - Putovnica izdana u Grazu 9. II. 1917.

25 EUR

252 - Putovnica za inozemstvo izdana u Zagrebu 20. studenog 1915.

35 EUR

254 - Legitimacija za ulaz i kretanje u tvrđavi Petrovaradin 17.III.1915.

25 EUR

273 - ŠĆITARJEVO, Naredba vojnih vlasti iz 1942.

20 EUR

291 - Partizanska propusnica za put u Šibenik. Skradin, 1944.

35 EUR

292 - Talijanska propusnica za odlazak u Šibenik. Skradin, 1943.

25 EUR