Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.7.2019. 3:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Medalje - Jugoslavija

+VF 215 - Franjelić, Zoran, Sokol - princ Petar Karađorđević, 6.XII. 1929, AE, 195x245 mm

200 EUR

+VF 216 - Nepoznati autor, Svesokolski slet Kr.Jugoslavije Beograd 1930, AE, 225 mm

180 EUR

XF 217 - Nepoznati autor, sokolski savez Zagreb, 1934, Sn, 71x95

150 EUR

UNC 218 - Nepoznati autor, državno prvenstvo u mačevanju, Beograd 1935, AE, 65x103

75 EUR

+XF 219 - Savezna lovačka izložba 1937, srebrna nagradna medalja, vsTB, 42x65 mm

25 EUR

XF 221 - Nepoznati autor, Atletski Savez Jugoslavije, 1951, AE, 95x120 mm

40 EUR