Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.2.2019. 16:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Slovenija

VF 58 - GORNJA RADGONA 10 Kruna

45 EUR

VF 59 - TOPLICE 10 kruna

60 EUR

VF 60 - TRATA 10 kruna

55 EUR

VF 61 - SV.VID 10 Kruna

22 EUR

VF 62 - MARIBOR 10 kruna

30 EUR

+VG 63 - STARI TRG 10 kruna

30 EUR

VF 64 - LJUBLJANA 10 kruna

10 EUR

VF 65 - LJUBLJANA 10 kruna

25 EUR

VF 66 - ŠENČUR 10 kruna

40 EUR

-VF 67 - LAŠKO 10 kruna

40 EUR

VF 68 - POLJANE 10 kruna

20 EUR

VF 69 - LJUBLJANA 10 kruna

15 EUR