Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.1.2019. 14:25
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 46 - Numizmatika, militarija

Slovenija

VF 70 - RAKA 50 kruna

50 EUR

VF 71 - MARJETA PRI PTUJU 100 kruna

55 EUR

VF 72 - LJUBLJANA 100 kruna

35 EUR

VF 73 - BUKOVCA - LITIJA 100 kruna

25 EUR

VG 74 - MORAVČE 100 kruna,

10 EUR

+F 75 - LJUBLJANA 100 kruna

30 EUR

VF 76 - MIRNA PEČ 100 kruna,

40 EUR

-F 77 - ŽALEC 100 kruna,

10 EUR

-VF 78 - GOTTSCHE - KOČEVJE 100 kruna,

70 EUR

F 79 - CERKNICA 100 kruna,

12 EUR

+VF 80 - TRŽIĆ 1000 kruna,

30 EUR

+VF 81 - LJUBLJANA 1000 kruna,

40 EUR