Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.4.2019. 6:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Baranja, Dalmacija i Rijeka

**/* 230 - Rjeđe marke provizornog izdanja za Baranju

40 EUR

**/* 231 - Baranja, pogreške pretiska, obrnuti, pomak ili nedostaje dio pretiska.

30 EUR

**/* 232 - Baranja, četverci i okomiti parovi,

30 EUR

**/* 233 - Baranja, 2 fil. žuta, s pretiskom Baranya,

50 EUR

** 234 - Baranja, 15 fil. iz niza Karlo i Zita s pretiskom Baranya

35 EUR

**/* 235 - Baranja, tri Mađarske marke s raznim tipovima pretiska

40 EUR

* 236 - Baranja, marka iz niza Karlo i Zita, 50 fil. s pretiskom Baranya

30 EUR

**/*/⦿ 237 - Lot maraka Baranje,

40 EUR

** 238 - Michel br 4 u arku, dobra kvaliteta.

30 EUR

** 239 - Michel br 11 u arku, dobra kvaliteta.

40 EUR

** 240 - Michel br. 17 u arku, dobra kvaliteta.

30 EUR

** 241 - Michel br. 28 u arku, dobra kvaliteta.

60 EUR