Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Baranja, Dalmacija i Rijeka

242 - Preporučeno pismo upućeno loko Pečuh 29.12. 1919.

30 EUR

243 - Dofrankirana provizorna cjelina upućena loko Pečuh 05.05. 1920.

30 EUR

244 - Preporučeno pismo upućeno loko Pečuh 03.01. 1920

30 EUR

245 - Provizorna cjelina za Baranju Michel br. U2.

16 EUR

246 - Zbirka Baranje na albumskim listovima.

150 EUR

247 - Zbirka Baranja, sve drugi tip pretiska, kao i neizdate marke

350 EUR

248 - Baranja, lot maraka sve probojni pretisak.

60 EUR

249 - Baranja, lot maraka, sve djelomični pretisci.

40 EUR

250 - Baranja, lot maraka sve pomaci pretiska.

50 EUR

251 - Baranja, lot maraka sve parovi i četverci s više tipova pretiska.

60 EUR

252 - Baranja, lot maraka sve obrnuti pretisci.

60 EUR

253 - Baranja, lot probnih neprihvaćenih pretisaka.

50 EUR