Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.10.2018. 3:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Baranja, Dalmacija i Rijeka

** 254 - Temišvar, kompletan niz u četvercima,

35 EUR

**/* 255 - Dalmacija, kompletan niz, blok slova PS 15/21.

45 EUR

** 256 - Mi.br. 20 u četvercu. Vrlo rijetko.

100 EUR

** 257 - Mi.br. 21 u četvercu. Vrlo rijetko.

400 EUR

** 258 - Dalmacija, neizdata marka za žurnu poštu PS I u odličnoj kvaliteti.

90 EUR

* 259 - Dalmacija, neizdata marka za žurnu poštu PS I falc.

60 EUR

** 260 - Dalmacija, PS 1 ugaoni četverac s brojem arka

18 EUR

** 261 - Dalmacija, PS 2 ugaoni četverac s brojem arka.

18 EUR

** 262 - Dalmacija, PS 3 ugaoni par s brojem arka

18 EUR

** 263 - Dalmacija, PS 4 ugaoni niz od četiri marke s brojem arka

18 EUR

** 264 - Dalmacija, PS 5 rubni niz od 6 maraka s brojem arka.

18 EUR

** 265 - Dalmacija, PS 6 rubni niz od pet marka s brojem arka.

18 EUR