Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.9.2017. 0:23
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Bosna i Hercegovina

X/A-B 0 - Sarajevo 1932.Baščaršija.

16 EUR

#/B 0 - Bosanska Dubica 1911.Srpski soko.

20 EUR

O/A-B 0 - Brčko 1924. Izviđači.

20 EUR

#/A-B 0 - Jajce 1898.

25 EUR

O/A 0 - Divić kod Zvornika oko 1910.

20 EUR

#/B 0 - Lašva oko 1904.

20 EUR

X/B 0 - Sarajevo 1909. Stambulčić.

18 EUR

#/B-C 0 - Sarajevo oko 1904.

18 EUR

O/A-B 0 - Sarajevo oko 1910. Željeznička postaja.

18 EUR

X/A-B 0 - Sarajevo 1915.

18 EUR

O/A 0 - Sarajevo oko 1910. Stambulčić.

20 EUR

X/A-B 0 - Prijedor 1918.

18 EUR