Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.9.2017. 0:24
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Hrvatska

X/A-B 0 - Zlatar oko 1915.

18 EUR

X/A-B 0 - Zlatar 1916.Dom Hrv. Sokola.

16 EUR

O/A-B 0 - Zagreb oko 1930.

18 EUR

#/A-B 0 - Zagreb 1911.

25 EUR

O/A-B 0 - Zagreb 1908. Fanfara Srpskog Sokola.

18 EUR

X/A-B 0 - Zlatar 1915.

20 EUR

O/A 0 - Zaprešić oko 1904. Mosinger.

18 EUR

O/A-B 0 - Krk 1913.Hans Kalmsteiner.

20 EUR

O/A-B 0 - Sokolsko društvo Krk oko 1910.

18 EUR

#/A-B 0 - Komiža 1908.

18 EUR

X/A-B 0 - Lokve 1920.

18 EUR

X/A-B 0 - Kukuljani Rečini 1918.,kapelica.

25 EUR