Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:10
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Ostalo, zbirke i lotovi, literatura

1163 - Italija, Trst zona A preporučeno pismo upućeno iz Trsta

180 EUR

1164 - Trst, zona A, dopisnica dofrankirana i upućena iz Trsta

80 EUR

1165 - Slovenija, lot 50 siječaka s paketnih karata, sve frankirano verigarima

50 EUR

1166 - Slovenija, lot 50 isječaka s paketnih karata, sve frankirano verigarima.

50 EUR

1167 - Dobar lot pisama ex Jugoslavenskog područja.

100 EUR

1168 - Korespodencija od tridesetak pisama kapetana Miailovicha

100 EUR

1169 - Zbirka provizornih izdanja 1945 Jugoslavija.

150 EUR

1170 - Kraljevina Jugoslavija, mala studija crnog ruba.

20 EUR

1171 - Kraljevina Jugoslavija, kompletna zbirka na albumskim listovima

80 EUR

1172 - Mali ali dobar lot ex Jugoslavenskih pisama.

35 EUR

1173 - Kutija s vrlo zanimlijvim i dobrim sastavom pisama MC-a i FDC-a

120 EUR

1174 - Slovenija, kutija puna maraka iz niza vergari, čisto, žigosano, isječci.

120 EUR