Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.10.2018. 3:04
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Ostalo, zbirke i lotovi, literatura

1175 - Austrija, zbirka u dva albuma, čisto i žigosano od 1945.

200 EUR

1176 - Austrija, zbirka od prvih izdanja do 1984 godine. Sve nakon 1818 falc ili čisto

4000 EUR

1177 - NDH, zbirka u novom Lindner albumu crnih listova.

90 EUR

1178 - Kraljevina Jugoslavija, album s markama crni rub.

60 EUR

1179 - Kraljevina Jugoslavija i NDH album dobrih koverata i FDC-a.

120 EUR

1180 - Mali album s lijepim starim pismima.

16 EUR

1181 - Kraljevina Jugoslavija, zbirka s izdanjima za Hrvatsku, BiH i Sloveniju 1918.

550 EUR

1182 - SHS Hrvatska, lot pisama i isječaka 1918/1921 oko 60 kom.

300 EUR

1183 - NDH i Republika Hrvatska, tri albuma od kojih jedan originalni Habazin za NDH.

95 EUR

1184 - Republika Hrvatska, zbirka u tri albuma od kojih dva nova Lindnera s crnim listovima.

100 EUR

1185 - Kutija FDC-a, maraka, razglednica, dopisnica, isječaka, blokova.

100 EUR

1186 - Francuska, lot od pet albuma punih maraka, razna kvaliteta između falca i čistoga.

170 EUR