Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.10.2018. 3:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice

Ostalo, zbirke i lotovi, literatura

1187 - San Marino i Vatikan, lot u 9 albuma razna kvaliteta (čisto, falc i žigosano)

130 EUR

1188 - San Marino, zbirka u Marini albumu 1877-1967. Kataloški preko 1500.€

80 EUR

1189 - Italija, lot u 7 albuma od kojih je jedan Marini s originalnim listovima za Italiju

140 EUR

1190 - Prekomorske zemlje i kolonije u 12 albuma razne veličine.

80 EUR

1191 - Luxemburg, album čistih maraka, sve u četvercima.

70 EUR

1192 - 12 albuma s markama raznih Europskih država od čistih serija

60 EUR

1193 - 13 albuma prekomorskih maraka i kolonija. Čisto, falc i žigosano.

100 EUR

1194 - 13 albuma maraka Europskih država.

70 EUR

1195 - Grčka, Francuska, Njemačka, Poljska sve u 8 albuma razne kvalitete

60 EUR

1196 - Velika kutija puna maraka i koverata iz cijelog svijeta.

120 EUR

1197 - Kutija i četiri albuma s tematskim markama iz cijelog svijeta.

100 EUR

1198 - Zbirka Kraljevine Jugoslavije i Republike Jugoslavije. Više dobrih serija.

130 EUR