Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.10.2019. 1:53
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

1 kruna / krone / koruna s pretiskom: PODOBČINA VERD

Opis: 1 kruna / krone / koruna s pretiskom: PODOBČINA VERD
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.