Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2018. 0:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Antonio Werntle, F.K.Županić i F. Volković: Controversiae Ecclesiae Orientis et Occidentis / Assertiones ex universa philosophiaIzdavač: Typis Antonii Jandera, Zagrabiae, 1754/1771.

Opis: Antonio Werntle, F.K.Županić i F. Volković: Controversiae Ecclesiae Orientis et Occidentis / Assertiones ex universa philosophiaIzdavač: Typis Antonii Jandera, Zagrabiae, 1754/1771. Antonio Werntle predavao je na Teološkom fakultetu u Zagrebu u doba izdanja svog djela (prva polovica 18. st). U djelu navodi i objašnjava razlike u teološkoj doktrini katoličke i pravoslavne crkve te se bavi crkvenim raskolom iz 1054. Na početku njegovog djela uvezan je tezarij Assertiones ex universa philosophia (Mišljenja o općoj filozofiji) Franje Ksavera Županića. Opseg: 203 nenumerirane stranice. Knjiga je pisana na latinskom jeziku. Jednobojni tisak, prisutno više vrlo dekorativnih vinjeta. Kožni uvez sa dekorativnim hrptom, 16x20 cm.
  • Antonio Werntle, F.K.Županić i F. Volković: Controversiae Ecclesiae Orientis et Occidentis / Assertiones ex universa philosophiaIzdavač: Typis Antonii Jandera, Zagrabiae, 1754/1771.
  • Aukcija: Aukcija br. 47 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 422
  • Kategorija: Knjige i časopisi