Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.10.2018. 20:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Austrijska okupacija, preporučeno pismo malog formata

Opis: Austrijska okupacija, preporučeno pismo malog formata upućeno iz Skadra u Trst 15.01. 1918. Cenzurirano u Skadru i Trstu.
  • Austrijska okupacija, preporučeno pismo malog formata
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 1151
  • Kategorija: Ostalo, zbirke i lotovi, literatura
  • Kvaliteta: