Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Austrijska okupacija, preporučeno pismo manjeg formata

Opis: Austrijska okupacija, preporučeno pismo manjeg formata upućeno iz Tirane u Trst 23.07. 1918. Cenzurirano po vojnoj cenzuri u Skadru.
  • Austrijska okupacija, preporučeno pismo manjeg formata
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 1154
  • Kategorija: Ostalo, zbirke i lotovi, literatura
  • Kvaliteta: