Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2018. 0:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Bačić, Antun: Istina katoličanska, Budim 1732.

Opis: Bačić, Antun: Istina katoličanska, Budim 1732. Istina katolicsanska illiti Skazagnie upravgliegnia spasonosnoga xitka karstianskoga. S' zabillixegniem zablugiegnia garsckoga odmetnicstva, illiti Garcskie erexiah, u koiesu nesrichno upali, odkadsuse od Rimske czarkve oddilili. / Sve izvagieno iz svetoga pisma, iz naukah svetie otaczah, i razliky kgnigah, sloxeno u iezik illiricsky i na svitlost dato po Oczu Fra Antunu Bachichiu Reda Male Bratie Obsluxitegliah S. O. Francescka, Provinczie Sreberno-Bosanske, gvardianu u Budjmu. Prikazana priuzviscenomu velicsanstvu gospodina gna Emerika Estherhazy. Autorov predgovor na lat. i hrv. jeziku. Knjiga je profesionalno restaurirana. 572 str,17x20.5 cm. Fra Antun Bačić bio je znameniti slavonski prosvjetitelj (podrijetlom iz Donje Vrbe), teolog, pisac, prevoditelj, glazbenik, gospodarstvenik. Živio je i pastoralno djelovao tijekom 18. st. u Slavoniji, Srijemu i meðu Hrvatima u Podunavlju. Bio je župnik i samostanski poglavar u Šarengradu i Budimu te u više navrata u Našicama, gdje je umro i pokopan 1758. U knjizi Istina katoličanska fra Antun Bačić prikazuje svoj pastoralni rad i odgovornost prema njemu kao poticaj za osobno pastoralno usavršavanje: "zašto (jer) je bilo moje dužnosti različite knjige štiti za umiti vladati mene i puk komu sam na različitu mistu za pastira služio... Zato gdi sam što za korisno i za upravno življenje naodio, na baška sam zbiliživao i pomljivo pisao". Sabrane bilješke ocijenio je korisnima i za druge, posebno za vjernički puk koji ne zna latinski.
  • Bačić, Antun: Istina katoličanska, Budim 1732.
  • Aukcija: Aukcija br. 47 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 421
  • Kategorija: Knjige i časopisi