Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.1.2018. 22:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 77 pogreška pretiska KRUNA i KRUNE u četvercu

Opis: Mi.br. 77 pogreška pretiska KRUNA i KRUNE u četvercu, rijetko.
  • Mi.br. 77 pogreška pretiska KRUNA i KRUNE u četvercu
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 100
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: **
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.