Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 25.4.2018. 0:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 80 četverac s okomitim nepripadajućim pretiskom

Opis: Mi.br. 80 četverac s okomitim nepripadajućim pretiskom koji je kod prve marke samo djelomično otisnut. Sve je opisano u HFS II na strani 107/111. Vrlo atraktivno.
  • Mi.br. 80 četverac s okomitim nepripadajućim pretiskom
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 105
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: **