Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 9:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Omot pisma upućenog iz CONSTANTINOPEL

Opis: Omot pisma upućenog iz CONSTANTINOPEL (Konstantinopola) u WIEN (Beč) 01.07. 1852. Na poleđini uz dolazni i žig sanitarne kontrole u obliku okruglog žiga NETTO DI FUORA E DI DENTRO. Dobra kvaliteta.
  • Omot pisma upućenog iz CONSTANTINOPEL
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 53
  • Kategorija: Sanitet kontumacije
  • Kvaliteta: