Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.1.2019. 13:58
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Petrić, Frane: Della poetica di Francesco Patrizi- La deca istoriale uvezano sa La deca disputata, Ferrara, Vittorio Baldini,1586.

Opis: Petrić, Frane: Della poetica di Francesco Patrizi- La deca istoriale uvezano sa La deca disputata, Ferrara, Vittorio Baldini,1586. "O pjesničkom umijeću" je jedno od najvažnijih djela znamenitog hrvatskog filozofa Frane Petrića. U »Disputativnoj dekadi« (1586), drugoj od sedam dekada Petrićeva djela Della poetica, Petrić je u ekstenzivnoj formi izložio oštru kritiku Aristotelova nauka o pjesništvu kao oponašanju. Odbacivši Aristotelovu definiciju pjesništva Petrić je svoju misao gradio na tezi o pjesništvu kao stvaranju. Argumente u prilog svoga učenja Petrić pronalazi u Platonovoj filozofskoj misli, osobito onoj izloženoj u Sofistu. Platon u Državi u Ionu, shvaća pjesništvo kao mimesis, a pjesnika kao neznalicu, a te stavove Petrić ne prihvaća koliko god se u izvođenju svojih pjesničkih postavki nerijetko poziva upravo na ‘božanskog filozofa’. Petrić je teorijsko uporište za svoju tezu o pjesništvu kao inventivnoj sposobnosti pronašao u Platonovu razlikovanju ikastičkog i fantastičnog oponašanja te njegovu tematiziranju odnosa bića i ne bića. Originalni pergamenski uvez, 407 str + 253 str, prvo izdanje. Vrlo rijetko!
  • Petrić, Frane: Della poetica di Francesco Patrizi- La deca istoriale uvezano sa La deca disputata, Ferrara, Vittorio Baldini,1586.
  • Aukcija: Aukcija br. 47 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Kataloški broj: 402
  • Kategorija: Knjige i časopisi