Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 11.12.2018. 0:07
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s komplenim sadržajem upućeno iz SEBENICO (Šibenik) 1558

Opis: Pismo s komplenim sadržajem upućeno iz SEBENICO (Šibenik) 1558 goidne. U potpisu Capitano General da Mar. Vrlo zanimljivo. Odlična kvaliteta.
  • Pismo s komplenim sadržajem upućeno iz SEBENICO (Šibenik) 1558
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 15
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: