Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.8.2019. 14:48
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz FIUME (Rijeka) u RAGUSA (Dubrovnik) 18.11. 1852

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz FIUME (Rijeka) u RAGUSA (Dubrovnik) 18.11. 1852 godine. Odlična kvaliteta. Dolaz na poleđini.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz FIUME (Rijeka) u RAGUSA (Dubrovnik) 18.11. 1852
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 12
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: