Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.10.2019. 2:38
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Knina u SEBENICO (Šibenik) 09.08. 1912.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Knina u SEBENICO (Šibenik) 09.08. 1912. U potpisu komandant pandura u Dalmaciji. Žig DI PANDURI DALMATI IL COLONNELLO DEL REGG. Odlična kvaliteta. Vrlo rijetko.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Knina u SEBENICO (Šibenik) 09.08. 1912.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 17
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: