Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.9.2019. 11:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ROVIGO (Rovinj) u RAGUSA (Dubrovnik)

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ROVIGO (Rovinj) u RAGUSA (Dubrovnik) 11.03. 1837. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ROVIGO (Rovinj) u RAGUSA (Dubrovnik)
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 30
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: