Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.5.2019. 23:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba 22.10. 1855

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba 22.10. 1855 godine. Dobra kvaliteta. Tranziti i dolaz na poleđini.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Zagreba 22.10. 1855
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 24
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: