Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Provizorno izdanje za Split, dva četverca u T/B poziciji.

Opis: Provizorno izdanje za Split, dva četverca u T/B poziciji. Odlična kvaliteta. Visoka kataloška vrijednost.
  • Provizorno izdanje za Split, dva četverca u T/B poziciji.
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 891
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: **