Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Rjeđe marke provizornog izdanja za Baranju

Opis: Rjeđe marke provizornog izdanja za Baranju, 40 fil u dva tipa pretiska kao i 2 fil u II tipu.
  • Rjeđe marke provizornog izdanja za Baranju
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 230
  • Kategorija: Baranja, Dalmacija i Rijeka
  • Kvaliteta: **/*