Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2018. 23:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Tri pisma upućena u Split u 9. 10. i 11. mjesecu 1944 godine.

Opis: Tri pisma upućena u Split u 9. 10. i 11. mjesecu 1944 godine. Cenzuru teksta izvršio NOO Split, a onda su kurirom poslana u grad koji je još tada bio pod vlašću NDH. Kurir je morao osobno poznavati primatelja pošto na tekstovima nigdje nisu navedena imena. Odlična kvaliteta i vrlo zanimljivo.
  • Tri pisma upućena u Split u 9. 10. i 11. mjesecu 1944 godine.
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 895
  • Kategorija: Partizani i provizorna izdanja
  • Kvaliteta: