Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.10.2018. 21:07
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Vrijednosno pismo upućeno iz Sinja u Veneciju 4.4. 1892

Opis: Vrijednosno pismo upućeno iz Sinja u Veneciju 4.4. 1892 godine. Prema pečatima na poleđini pošiljatelj je Nikola Talaja, trgovac iz Sinja. Uputio je 192,90 florina. Vrijednosna pisma iz ovog doba su rijetka. Koverta ima trag okomitog savijanja.
  • Vrijednosno pismo upućeno iz Sinja u Veneciju 4.4. 1892
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 49
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: