Barac&Pervan auctions, Date: 23/04/2024 02:40
You are not logged in. Login

Auction 63 - Philately and postcards

Postcards - Railway

#/A-B 1890 - Bar prolazak vlaka 1918.

18 EUR

#/A-B 1891 - Bitolj, ostaci lokomotiva oko 1915.

18 EUR

#/A-B 1892 - Pozdrav iz Broda na Savi, Željeznička postaja oko 1910.

14 EUR

#/A 1893 - Čačak vlak na mostu 1918.

18 EUR

#/A 1894 - Pozdrav iz Karlovca, kolodvor oko 1904.

45 EUR

#/A 1895 - Karlovac, kolodvor 1920.

14 EUR

#/C 1896 - Knin, Državni kolodvor 1914.

20 EUR

O/B 1897 - Metovnica kolodvor oko 1915.

20 EUR

O/B-C 1898 - Pale kod Sarajeva za vrijeme štrajka željezničara 1923.

16 EUR

O/A-B 1899 - Rijeka vagano u luci oko 1910.

14 EUR

#/A-B 1900 - Sušak kolodvor 1927.

16 EUR

#/A-B 1901 - Trst vlak na rivi oko 1904.

14 EUR