Barac&Pervan auctions, Date: 17/01/2022 08:14
You are not logged in. Login

1000 kruna, pretisak s markom: PODRUŽNICA AUSTRO OGRSKE BANKE V LJUBLJANI; pretisak: KOMANDA IV. ARMEJSKE OBLASTI ZAGREB S.H.S.

Description: 1000 kruna, pretisak s markom: PODRUŽNICA AUSTRO OGRSKE BANKE V LJUBLJANI; pretisak: KOMANDA IV. ARMEJSKE OBLASTI ZAGREB S.H.S.
  • 1000 kruna, pretisak s markom: PODRUŽNICA AUSTRO OGRSKE BANKE V LJUBLJANI; pretisak: KOMANDA IV. ARMEJSKE OBLASTI ZAGREB S.H.S.
  • Auction: Aukcija br. 58 - Numizmatika, militarija / Auction 58 - Numismatic, Militaria
  • Catalog No: 59
  • Category: 1919 overprints on austrian banknotes