Barac&Pervan auctions, Date: 04/03/2024 09:34
You are not logged in. Login

Andrija Maurović: “Na mladjima svijet ostaje!”

Description: Plakat, Hrvatska, “Na mladjima svijet ostaje!”, autor: A. Maurović. Plakat nastao krajem 40-tih godina. Kvaliteta dobra, repariran gornji desni ugao. 100x70 cm.
  • Andrija Maurović: “Na mladjima svijet ostaje!”
  • Auction: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Catalog No: 851
  • Category: Posters, advertisements, photos