Barac&Pervan auctions, Date: 24/05/2024 03:11
You are not logged in. Login

Eduard Griner: Osijek grafička mapa (10 grafika). Osijek, 1968.

Description: Eduard Griner: Osijek grafička mapa (10 grafika). Osijek, 1968. Mapa perocrteža reproducirana je u originalnoj serigrafiji. Mapa je tiskana u svega 200 primjeraka, a ova mapa ima broj 59. Mapa ima posvetu i potpis aurora. Tvrdi uvez, 25x35 cm. Stanje vrlo dobro.
  • Eduard Griner: Osijek grafička mapa (10 grafika). Osijek, 1968.
  • Auction: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Catalog No: 1089
  • Category: Slavonia