Barac&Pervan auctions, Date: 29/11/2022 09:28
You are not logged in. Login

Paulus Scalichius (Pavao Skalić): Pauli principis de la Scala etc... De rerum caussis et successibus atq. Coloniae Agrippinae : Ex Officina Typographica Theodori Graminaei, 1570.

Description: Pavao Skalić: Pauli Principis De La Scala Et Hun, Marchionis Veronae &c. Domini Creutzburgi Prussiae, Primi Tomi Miscellaneorum, De Rerum caussis & successibus atq. Coloniae Agrippinae : Ex Officina Typographica Theodori Graminaei, 1570. Pavao Skalić (Zagreb 1734 - Gdańsk 1575) bio je hrvatski humanist i polihistor, reformatorski pisac i teolog. Pustolovan sin siromašna zagrebačkoga školnika; nakon studija filozofije u Beču i doktorata teologije u Bologni (1552) probio se (na temelju krivotvorenih isprava i pod lažnim titulama markiza, grofa i baruna, npr. grof Scaliger) na različite europske dvorove. U naslovu svojega djela "Znalac enciklopedije ili kruga svetih i svjetovnih disciplina" 1559. godine prvi je upotrijebio riječ enciklopedija u značenju srodnom današnjemu. Predmetna knjiga na aukciji je Skalićeva kritika Paracelsusa i njegovih "pseudomagičnih tvrdnji". Tvrdi uvez, 152 str. 15x19,5 cm. Stanje odlično.
  • Paulus Scalichius (Pavao Skalić): Pauli principis de la Scala etc... De rerum caussis et successibus atq. Coloniae Agrippinae : Ex Officina Typographica Theodori Graminaei, 1570.
  • Auction: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Catalog No: 602
  • Category: Books and Magazines