Barac&Pervan auctions, Date: 13/06/2024 19:03
You are not logged in. Login

Plakat, ANDRIJA MAUROVIĆ

Description: Plakat, ANDRIJA MAUROVIĆ, povodom 80 godišnjice smrti umjetnika "koji se vinuo u visine Olimpa". Izdavač NIŠRO FORUM - OOUR Marketprint - redakcija Stripoteke, Spunka i Spunk novosti, 1981. Presavijen, vrlodobra kvaliteta, 70x98 cm.