Barac&Pervan auctions, Date: 04/02/2023 01:05
You are not logged in. Login

Vuk Stefanović Karađić: Novi zavjet gospodina našega Isukrsta. Budim-pešta, 1902.

Description: Vuk Stefanović Karađić: Novi zavjet gospodina našega Isukrsta. Budim-pešta, 1902. Sa zemljovidom palestine. Originalni uvez u odličnoj kvaliteti, 500 str. 15x21 cm.
  • Vuk Stefanović Karađić: Novi zavjet gospodina našega Isukrsta. Budim-pešta, 1902.
  • Auction: Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati
  • Catalog No: 1269
  • Category: Serbia