Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.1.2022. 8:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 44

Baranja, Dalmacija i Rijeka

176 - Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha

60 EUR

177 - Privatna dopisnica upućeno iz Pečuha u Bern-Švicarska

55 EUR

178 - Koverta s lijepim zaglavljem upućena iz Rijeke u Ston 27.08. 1912.

20 EUR

(*) 179 - Rijeka, četverac probnog otiska

20 EUR

180 - Provizorna dopisnica za Rijeku

12 EUR

181 - Lot 5 provizornih dopisnica

40 EUR

182 - Preporučeno pismo upućeno iz Rijeke u Švicarsku

25 EUR

183 - Zanimljiva promidžbena razglednica iz 1939 godine

16 EUR

184 - Neizdata vojna poštanska marka.

80 EUR

185 - Dva računa frankirana provizornim biljezima za Rijeku

20 EUR

186 - Razglednica s prikazom narodnog veselja u Vrpolju

25 EUR

187 - Razglednica Zadra upućena iz Šibenika

35 EUR