Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.5.2024. 20:15
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 50 - Knjige, zemljovidi, plakati

Slovenija

795 - Marko Pohlin: Kraynska grammatika. Laybach, 1783.

250 EUR

796 - Antonius Slomshek: Mnemosynon slavicum. Glanforti, 1840.

40 EUR

797 - Jožef Muršec: Kratka slovenska slovnica za pervence. V' Gradci, 1847.

40 EUR

798 - Jernej Andrejka: Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini 1878. Izdala Družba sv. Mohorja, Celovec 1904.

90 EUR

799 - Alexius Ušeničnik: Um die Jugoslavija. Eine Apologie, Verlag der Katholischen Buchhandlung, Laibach, 1918.

10 EUR

800 - Slovenska Krajina: zbornik ob petnajstletnici osvobojenja. Beltinci, 1935.

15 EUR

801 - Anton Svetina: Metlika: dve razprave iz pravne zgodovine mesta in okolice. Ljubljana, 1944.

25 EUR

802 - Grupa autora: The Julian March. The Land and Its People / Juliskaja Kraina. Strana i ljudi / La Marche julienne. Le pays et les gens, 1945?

280 EUR

803 - DRAVSKA BANOVINA, Slovenija, Kraljevina Jugoslavija, 1930.

50 EUR

804 - KAMNIK

8 EUR

805 - KRANJSKA GORA, PODKOREN, GOZD MARTULJEK

8 EUR

806 - Slovenija, plakat “Hranilna knjižica” Narodne banke FNRJ

20 EUR