Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:53
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 50 - Knjige, zemljovidi, plakati

Srbija

807 - J. B. Homann: Danubii Pars Infima. Nurenberg oko 1700.

140 EUR

808 - Dumont-Rousset: Velik plan bitke za oslobođenje Beograda od Turaka 1717. Den Haag 1720.

210 EUR

809 - Psaltir s posledovanjem. Venecija, 1638.

1700 EUR

810 - Vuk Stefanović Karadžić: Srpski rječnik. Beč 1818. Prvo izdanje!

600 EUR

811 - Vuk Stefanović Karadžić: Srpske narodne poslovice, Jermenski manastir Beč, 1849. Prvo izdanje!

150 EUR

812 - Vuk Stefanović Karadžić: Srpske narodne pripovijetke, Ana udovica V.S. Karadžića, Beč 1870. Drugo izdanje.

70 EUR

813 - Vuk Stefanović Karadžič: Novi zavjet gospoda našega Isusa Hrista., uvezano sa Đuro Daničić: Psalmi davidovi. Pešta, 1873.

80 EUR

814 - Dositej Obradović: Sověti zdravago razuma / Dositheem´ Obradovićem´ složeni. U Kragujevcu: u Knjažesko-Srbskoi tipografii, 1833.

60 EUR

815 - Dositej Obradović: Pisma Dositheja Obradovića kao produženije Života i priključenija něgovy.: u Knjažesko-Srbskoi tipografii, Beograd 1833.

60 EUR

816 - Dositej Obradović: Mezimac´g. Dosithea Obradovića: Čast` vtora Sobranija raznyh´ nravoučitelnyh´ [!] vešćei v´ polzu i uveselenije. U Běogradu: u Knjažesko-Srbskoi tipografii, 1836.

60 EUR

817 - Franc Miklošič: Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii, Braumüller, Beč 1858.

190 EUR

818 - Spomenici srpski od 1395 do 1423. Beograd, 1858.

90 EUR