Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 6:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Biljezi NDH

** 510 - Michel br. 21/22,

80 EUR

** 511 - Michel br. 26 pretisak I i II tip,

20 EUR

** 512 - Michel br. 26 četverac pretisnut II tipom pretiska,

35 EUR

** 513 - Michel br. 32/34,

40 EUR

** 514 - Michel br. 35, privjesci 1/4 i Michel br. 36 privjesci 1/4,

110 EUR

** 515 - Michel br. 37/38, odlična kvaliteta.

85 EUR

* 516 - Lot 12 raznih maraka na falcu sve s pretiskom I tipa.

50 EUR

* 517 - Lot 9 raznih maraka na falcu sve s pretiskom II tipa.

30 EUR

* 518 - Michel br. 1 pretisak I, II i III tipa.

60 EUR

** 519 - Michel br. 2 i 3 s pogreškom pretiska prvog polja, slomljeno N

14 EUR

** 520 - Michel br 1 i 2 obje pretisnute rijetkim III tipom pretiska.

90 EUR

** 521 - Mchel br. 20I-20IV odlična kvaliteta.

70 EUR