Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 8:31
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Dalmacija

191 - Michel br. 118 s perforacijom S&Co (Schenker&Co) fotoatest Petric.

18 EUR

192 - Lot maraka Rijeke dobra kvaliteta, dio fotatest Petric. Ex Cividini.

100 EUR

193 - Pismo preporučeno upućeno loko Rijeka 11.03. 1920.

35 EUR

194 - Pismo preporučeno upućeno loko Rijeka 11.03. 1920.

35 EUR

195 - Pismo preporučeno upućeno loko Rijeka 26.02. 1920.

35 EUR

196 - Razglednica Rijeke upućena u Čehoslovačku 21.12. 1923.

20 EUR

197 - Prigodni list s vojnopoštanskim markama.

75 EUR

198 - Pismo upućeno loko Beč 14.01. 1919., te preadresirano za Rijeku.

45 EUR

199 - Dva računa frankirana provizornim biljezima grada Rijeke

20 EUR

200 - Dva računa frankirana provizornim biljezima grada Rijeke.

20 EUR

201 - Dva računa frankirana provizornim biljezima grada Rijeke.

20 EUR

202 - Račun frankiran provizornim biljezima grada Rijeke.

12 EUR