Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.6.2024. 22:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Brodsko-posavska županija

#/A 1501 - Pozdrav iz Aljmaša, 1911.

18 EUR

#/B 1502 - Baška na otoku Krku, oko 1925.

16 EUR

X/A-B 1503 - Baška na Krku - glavna ulica, 1931.

16 EUR

#/A-B 1504 - Belišće, 1900.

20 EUR

#/A 1505 - Pozdrav iz Biograda na Moru, hotel Liburnia, 1910.

30 EUR

#/A-B 1506 - Pozdrav iz Bjelovara, 1897.

20 EUR

X/B-C 1507 - Dom Hrvatskog Sokola u Bjelovaru kao bolnica Crvenog križa, 1916.

16 EUR

#/A-B 1508 - Brioni, oko 1912.

16 EUR

#/A 1509 - Brod na Kupi, 1901.

39 EUR

#/A 1510 - Pozdrav iz Broda na Kupi, oko 1901.

20 EUR

#/A 1511 - Pozdrav iz Broda na Kupi, 1903.

35 EUR

X/A-B 1512 - Pozdrav Bania-Brod naj Kup, oko 1910.

35 EUR