Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.7.2024. 9:33
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Šibensko-kninska županija

O/A 1672 - Banja Luka, oko 1910.

14 EUR

#/A-B 1673 - Boljanič, 1904.

20 EUR

X/B 1674 - Bosanski Novi, oko 1910.

12 EUR

#/A-B 1675 - Bosanski Petrovac, 1901.

20 EUR

O/A 1676 - Buna, džamija, oko 1904.

12 EUR

#/A-B 1677 - Čajniča, 1901.

20 EUR

#/A-B 1678 - Čajniča, oko 1904.

20 EUR

#/A-B 1679 - Pozdrav iz Čajniče, 1913.

20 EUR

#/A 1680 - Pozdrav iz Čajniče, 1919.

16 EUR

#/A 1681 - Doboj, kafana i gostiona, oko 1910.

25 EUR

#/A 1682 - Doljnja Tuzla, 1906.

20 EUR

X/B 1683 - Pozdrav iz Huma, 1916.

18 EUR