Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.11.2022. 8:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Partizani i provizorna izdanja

** 1130 - Provizorno izdanje za Zagreb, četverac na rijetkom pelir papiru.

370 EUR

1131 - Provizorno izdanje za Split 10 na 0,25 kn otisnuta na poroznom papiru.

20 EUR

** 1132 - Provizorno izdanje za Split, 20 na 3,5 kn otisnuta na papiru za offsetni tisak.

20 EUR

1133 - Provizorno izdanje za Split, 20 na 3,5 kn otisnuta na papiru za offsetni tisak.

20 EUR

** 1134 - Lot maraka provizornog izdanja za Split na rjeđim papirima.

30 EUR

** 1135 - Provizorno izdanje za Sarajevo 3 na 1 kn marka otisnuta na papiru za duboki tisak.

220 EUR

1136 - Pretisak DEMOKRATSKA FEDERATIVNA JUGOSLAVIJA i zvijezda na žigosane marke NDH.

16 EUR

** 1137 - Provizorno izdanje za Ljubljanu, Maribor i Mursku Subotu.

60 EUR

** 1138 - Provizorno izdanje za Ljubljanu, Maribor i Mursku Subotu.

220 EUR

** 1139 - Provizorno izdanje za Ljubljanju, marka 6 ff. u tri nijanse.

25 EUR

** 1140 - Provizorno izdanje za Ljubljanu, vodoravni par s pomakom pretiska

25 EUR

** 1141 - Provizorno izdanje za Ljubljanu, vodoravna crta na gornjoj margini

12 EUR