Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.11.2022. 7:57
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Partizani i provizorna izdanja

** 1142 - Provizorno izdanje za Maribor, dvostruki pretisak

25 EUR

1143 - Lot provizorno izdanje za Sentu 32 razne i provizorno izdanje za Mursko Subota.

320 EUR

** 1144 - Provizorno izdanje za Cetinje, 9 maraka sve s pogreškom pretiska DEMOKRATSKD umjesto DEMOKRATSKA.

100 EUR

1145 - Provizorno izdanje za Cetinje, kompletna serija i rijetke porto marke sve s pogreškom pretiska

750 EUR

** 1146 - Provizorno izdanje za Cetinje, pogreška pretiska DEMOKR A TSKA

16 EUR

** 1147 - Provizorno izdanje za Cetinje, pogreška pretiska

30 EUR

1148 - Provizorna dopisnica, izdanje za Sarajevo.

20 EUR

1149 - Provizorna dopisnica izdanje za Split poništena žigom pošte Drniš 1.III. 45.

20 EUR

1150 - Pismo upućeno sa Sušaka 27.06. 1945. u Sarajevo.

35 EUR

1151 - Razglednica Ljubljane upućena u Čavle 24.10. 1945

40 EUR

1152 - Preporučeno pismo upućeno iz Ljubljane u Zagreb 17.08. 1945.

110 EUR

1153 - Razglednica sa zanimljivim žigom / Štab III armije N.O.V. Jugoslavije / Vojna pošta / 13.feb. 194?.

20 EUR