Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 22:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Ostalo

O/A-B 1739 - Karta jadranske obale, oko 1918.

20 EUR

O/A-B 1740 - Kotor, pomorska linija Hamburg-Amerika, oko 1910.

15 EUR

#/A-B 1741 - General inf. Viktor Dankl, 1915.

14 EUR

X/A 1742 - General Boža Janković, 1911.

14 EUR

O/A 1743 - Nj. V. Kralj Petar I., 1916.

16 EUR

O/A-B 1744 - Stari ratnici iz 1875, oko 1910.

25 EUR

#/A-B 1745 - Srpska vojska pod Adrianopleom, oko 1912.

18 EUR

O/A-B 1746 - Iz Crnogorsko-Turskog rata, 1913.

18 EUR

O/A 1747 - Skup Kotorskih građana u narodnoj nošnji na brodu, oko 1910.

12 EUR

O/A-B 1748 - Makedonske izbjeglice, oko 1924.

12 EUR

O/A-B 1749 - Makedonske izbjeglice, oko 1924.

12 EUR

O/A-B 1750 - Ilustracija - Čuvaj, oko 1910.

14 EUR