Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:02
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

SHS Hrvatska

* 87 - Michel br. 62 bijela brojka, probni pretisak napravljen u kamenotisku u crnoj boji.

240 EUR

* 88 - Michel br. 64/65, falc.

30 EUR

* 89 - Marke 6 i 25 fil s crnim probnim pretiskom u kamenotisku.

30 EUR

** 90 - Lot provizornih maraka sve u četvercima Michel br. 55/56; 58/61; 66/87

60 EUR

*/(*) 91 - Lot neizdatih maraka tj. maraka s nepripadajućim pretiskom

70 EUR

**/*/(*) 92 - Lot neizdatih maraka tj maraka s nepripadajućim pretiskom

70 EUR

**/* 93 - Lot maraka iz niza parlament s pogrešnim pretiskom KRUNA i KRUNE

50 EUR

**/* 94 - Lot neizdatih maraka tj. maraka s nepripadajućim pretiskom

50 EUR

**/* 95 - Lot provizornih maraka sve obrnuti ili dvostruki pretisci.

90 EUR

**/* 96 - Michel br. 84/87 sve s probnim pretiscima u crnoj, plavoj, žutoj i crvenoj boji

150 EUR

** 97 - Michel br. 85 marka sa zrcalnim otiskom pretiska.

18 EUR

** 98 - Michel br. 78 s nepripadajućim pomaknutim pretiskom i Michel br. 79 na debelom papiru

20 EUR