Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Srbija

(*) 859 - Michel br. 10 A i 10 B s pogreškom tiska PARF umjesto PARE i 10B sa slomljenim E u PARE.

110 EUR

* 860 - Kompletna serija novinskih maraka Michel br. 107/117 s pretiskom državnog grba u crnoj boji

50 EUR

** 861 - Michel br. 108 s vrlo atraktivnom pogreškom tiska.

20 EUR

862 - Michel br. 111 vodoravni žigosani trojac s pogreškom tiska 50 umjesto 20 para srednja marka trojca

60 EUR

* 863 - Michel br. 115, marka 1 din s obrnutim pretiskom grba.

150 EUR

* 864 - Michel br. 116m par 3 din. s jednim grbom otisnutim pravilno i drugi obrnuto otisnut.

180 EUR

* 865 - Michel br. III neizdana 25 para, u četvercu.

220 EUR

* 866 - Michel br. 8y bk 20 para porto T/B par.

100 EUR

*/(*) 867 - Michel br. 9/10 porto zupčana i nezupčana serija

80 EUR

868 - Pismo manjeg formata upućeno iz Krupnja u Beograd 07.10. 1897.

18 EUR

869 - Preporučeno pismo upućeno iz Beograda u Češku 23.03. 1896.

70 EUR

870 - Čestitka upućena iz Ribarske Banje u Beograd 03.08. 1902.

20 EUR